A.C.D. CADIDAVID    dal 2010  2012


A.C.D. CADIDAVID  Presentazione Prima Squadra   2010- 2011


A.C.D. CADIDAVID    Presentazione Prima squadra 2011-2012

A.C.D. CADIDAVID    2011 Impianti sportivi Sergio Sega 
lavori di riqualificazione 


A.C.D. CADIDAVID    2012  80° ANNIVERSARIO 


A.C.D. CADIDAVID    Presentazione Prima Squadra 2012-2013  


A.C.D. CADIDAVID    dal 2013  2015


A.C.D. CADIDAVID Presentazione Prima Squadra 2014  2015

 

A.C.D. CADIDAVID    dal 2016